1 Günde Bağlama Duası

1 Günde Bağlama Duası: Partnerler arası iletişimde ve temasta en mühim nedenler arasında sevgi ve muhabbet bağı bulunmaktadır. Bu bağların tam manasıyla sağlanamadığı iletişimler kopuk ve vakit vakit problem yaratabilecek türden problemlere bile çağrı çıkarabilmektedir.

İkili ilişkilerde her akli dengesi yerinde şahıs karşılıklı konuşarak ve anlaşarak söz hususu problemların çözümü hususunda istişare edebilirler. Fakat bu tarz diyalogların dahi çözüm getiremediği vakitler olabilir. Bu hallerde partnerlerden birinin aradaki sevgi ve muhabbet bağını güvenliğini sağlamak hedefiyle 1 günde bağlama duası gibi ritüellere yönelmesi kaçınılmaz bir gerçeklik durumuna gelebilir. Peki birini bağlamak amacıyla dua nasıl edilir ve aslında yararı var mıdır? Birçok insanın merak ettiği bu soruya şimdi yalın bir cevap vermeye çalışacağız.

1 Günde Bağlama Duası Eden Hocalar

Sevgiliyi bağlama duası ya da buna benzer iletişimi kuvvetlendirici dualar, inancı her ne olursa olsun ilişkisinde problem yaşam sürdüren her insanın başvurabileceği dualardır. Bu dualar, halk dilinde “hoca” adı verdiği dini yeterliliklere sahip ve bilgi sahibi şahıslerden talep edilebilir. Aynı vakitte kendiniz de rahatlıkla eyleme dökebilirsiniz.

Bağlama duaları, belirli ritüellerle yapılabilirler. Fakat bu ritüelleri gerçekleştirme istemeyen insanlar amacıyla de inanca bağlı olarak yalın ve kolay şekillerde de gerçekleştirilebilir. Uygulanabilecek ritüellerden bazıları şunlardır:

Mum ritüeli

İmajinasyon ritüeli

Dua ritüeli

Bu yöntemler süregelen olarak çoğu insan doğrulusunda uygulanabilmektedir. Fakat bunları tercih etmeyecek insanlar amacıyla de bir hocadan yardım alarak bu duaların edilmesi talep edilebilmektedir.

1 Günde Bağlama Duası Tutar mı?

1 günde bağlama duası yaptırmak isteyen her şahıs, bu duaların tutup tutmayacağı hususunda da net bir bilgiye sahip olmak istemektedir. Fakat bu soruya net bir cevap vermek ne yazık ki olası değildir. Dua ya da büyü gibi bu tarz ritüeller bilimsel gerçekliklere dayanmadığı amacıyla gözle görülür bir biçimde netliklerinden söz etmek de doğru olmayacaktır.

Fakat bu duaları uygulayan çoğu insan kısa sürede karşılıklarını aldıklarını dile getirmektedirler. Bunun nedeni, bu duaların yalnızca yapan şahısin partneri üstünde tesirinin olmaması, duayı eden şahısin de hem psikolojik hem de davranışsal olarak gelişim kaydetmelerini sağlamasıdır. Tutup tutmayacağı ile ilgili net bir bilgi verememekle birlikte, bu duaların hem eden şahısi hem de partnerini olumlu açıdan etkileyeceğini söylemek hatalı olmayacaktır.

Bağlama Duası Etkileri

Bağlama duasını derli toplu olarak eden her şahıs kısa vakit içersinde bu duanın tesirlerini gördüklerini dile getirmişlerdir. Fakat burada asli alınması gereken fikir, duayı eden şahısin tamamiyle iyi niyetlerle duayı etmesidir. Kalbini ve ruhunu daha büyük bir gücün varlığına teslim ederek edilen her dua şahıs üstünde olumlu etkide bulunur. Bunun nedeni pozitif enerjiyi şahısin net bir şekilde talep etmesidir. Herhangi bir canlıya fiziki ya da psikolojik zarar talep etmeden edilen her dua insanın ruhunun ve kalbinin ferahlamasına ve iyi düşüncelerin ona doğru yönelmesine imkan tanır.

Dini inancınız ya da yaşam felsefeniz her ne olursa olsun daha büyük bir güçten sizin amacıyla en doğru olan şeyi istemenin tesiri her vakit olumlu olacaktır. Çünkü bu istekler dile getirildikleri andan itibaren şahısin bakış açısını da olumlu yönde değiştirecektir.

Yorum yapın