Bağlama Büyüsünün Etkileri

Bağlama büyüsü, sevdiğiniz bireyi kendinize bağlamanızı gerçekleştiren büyü çeşitlerinden bir tanesidir. Son derece etkili bir büyü olan bağlama büyüsü aynı sürete aşk büyüsü olarak da ifade edilebilir.

Aşk büyüsü, bir bireyin bir diğersını aşırı derecede sevmesini hedefleyen ya da bir bireyin bütün insanlardan nefret edip yalnızca bir bireyi aşırı ve natural olmayan bir şekilde sevmesini hedefleyen büyü çeşitlerinden biridir.

Bireylere sevdikleri şahıslardan sevgi greksinimlerini almak amacıyla büyü yöntemlerine başvurabilirler. Bu noktada insan, içersinde olduğu hallerle yüzleşmeli, onları çözmeye çalışmalı, Allah’ın hükmüne ve kaderine inanmalıdır ve ulaşacağı şeyi elde etmek amacıyla dua tekniğine başvurmalıdır.

Bazı kimseler birine büyü yaptığında, onun sevildiğini ve bu bireyi aşk dışında düşünemeyeceğini ve bunun sebebinin de büyünün kuvveti olduğunu, bundan dolayı bireyin sevmediğini ve diğersını görmediğini görürüz. Hayatındaki bu insandan daha iyidir ve onu çok geniş bir şekilde denetim edebilir ve duygu ve duygularını ondan vazgeçemez ve ondan istediği bütün emirlerde ona boyun şayet ve reddetmez.

Büyülenen de sevgilisinin hiçbir eksikliği olmayan, onun ile ilgili hiçbir kötü huy duymak istemeyen meleksi bir insan olduğunu görür ve onun ile ilgili yalnızca güzel sözler işitir ve onun ile ilgili her şeyi konuşur. Sanki onu düşünmekten vazgeçmeyen şeytani bir ilaca kavuşmuş gibi sıkılmadan süre geçirmektedir. Bu tarafta bağlama büyüsü nün son derece etkili bir büyü tekniği olmasından bahsedebiliriz.

Bağlama Büyüsünün Etkileri

Büyülenmiş şahısde görülen açıklanan değişkenlik gösterir. Kimisi bütün bulguları gösterirken kimisi yalnızca bir bölümünü gösterir ve etkilenen şahıs eşiyle normal bir evlilik teması kuramaz. Büyülü, rastgele bir organik ve psikolojik hastalıktan muzdarip olmamasına rağmen, kilosunun bir bölümünü kaybetmenin yanı sıra yemek yeme becerisini de kaybeder. Büyünün altına düşen şahıs her vakit odağını kaybeder ve ilgi dağılır. Kuran’da eşleri ayırt etme büyüsünün bulguları ve tedavisi konusunu ve gömülü büyüden nasıl korunabileceğinizi öğrenmeniz de yarar bulunmaktadır.

Büyülenmiş bir bireyin davranışı alttaki gibidir.

Bu şahıs, doğasına ve şahısliğine aykırı olarak pek çok olağandışı davranış sergilemektedir.

Bu şahıs, rastgele bir açık namacıyla ve gerekçe olmaksızın her vakit kalbinde büyü yaptıran şahıs iyi hisseder.

Psikolojik hali her vakit daha da aşkla dolu olmaya başlar ve ciddi şekilde gerginleşmeye başlar.

Her vakit normal halinden uzakta çok uyuma, uyuşukluk ve tembellik eğilimi gösterir.

büyü altındaki şahıs endişeli görünür, akademik başarıya ulaşamaz ve eğitim düzeyinde zayıflığa maruz kalır.

Büyülenen şahıs gerginleşir, bu da çevresindeki bütün insanlarla olan temasını etkiler.

Açık gerekçeler olmadan çok acele sinirlenir.

Bağlama Büyüsü Etkisini Ne Zaman Gösterir?

Bağlama büyüsünün tesiri gösterme vakitı bireyden bireye göre değişkenlik göstermektedir. Büyünün asli gereksinimlerinin yerine getirilmesi halinde büyünün tesirinin görülebilir olması amacıyla beklemeye geçmek gerekir. Büyünün tesiri genel olarak 7 gün ortamında gözle görülebilir bir duruma gelecektir.

Aşk büyüsünün bulguları çoktur. Bir bireyin birine karşı duygularını abartması ya da duygularının büyük ölçüde bozulduğunu ve değiştiğini hissetmesi, örnek olarak biri birini seviyormuş gibi ve ertesi gün ona karşı duygularının değişmesi ya da tam tersi gibi açıklanan söz konusudur. Eğer bir insanı ya da bireyi sevmiyorsanız, size normal gelen ve onu sebepsiz yere sevdiğinize, hiç duraksamadan, hiçbir gerekçe göstermeden, birisini sıksık aklınızdan çıkaramadığınıza ve onu abartılı bir şekilde düşünemediğinize şaşırırsınız.

Bağlama Büyüsü Neden Yapılır?

Evlilik içi anlaşmazlıkların zenginliği ve birtakım insanların diğerlerinin sevgisini elde etmekte ısrar etmesi bağlama büyüsünün en asli namacıylaleri arasındadır. Bunun yanı sıra kadın kocasına para ve zenginlik yönünden göz diker ve kendine tamamiyle bağlı bir duruma gelmesini ister. Kocasının diğer birini tanıdığı ya da diğer bir kızla evleneceği gibi eşlerin hissettiği hatalı duygu ve duygular bağlama büyüsünün gerçekleştirilmesindeki asli namacıylalerdir.

Büyünün pek çok çeşidi bulunmaktadır ve büyüde ustalaşan insan çeşitleri çoktur. Kitaplara ve incelemelere dayanarak aslında büyüde ustalaşanlar bulunmaktadır ve Allah’a ortak koşan ve inkar eden ve şeytani büyüye uyanlar bulunmaktadır. Bu noktada Ali Hoca ile iletişime geçerek bu alanda en etkili ve itimat edilir şekilde hizmet alabileceğinizi unutmayın.

Yorum yapın