Birinin Gitmesi İçin Dua

Birinin gitmesi amacıyla dua, İnsanlar her vakit ortak bir dile ve kültüre sahiptirler. Aynı sürete, ortak bir duygu, aynı istek ve beklentileri paylaşırlar. Birinin gitmesi de bunlardan biridir. İnsanlar vakit vakit yaşamlarındaki birtakım şahısleri ya da halleri terk etmek mecburiyetinde kalırlar. Bu hal birtakım durumlarda basit olmayabilir ve birtakım durumlarda çok çok zorluklarla karşılaşılabilir. Ancak her halde, insanların birinin gitmesi amacıyla dualar etmesi gerekir.

İnsanlar birinin gitmesi amacıyla dualar etmeyi tercih ederler. Bu, gelecekteki yaşamını daha iyi olması amacıyla bir istekya sahiptir. Çünkü kimse istekladığı gerçekleri yaşam sürdürmek mecburiyetinde değildir. Birinin gitmesi halinda, insanların isteklarının gerçekleşmesini sağlamak amacıyla dua etmesi gerekir.

Birinin gitmesi amacıyla dua etmek, insanların isteklarının gerçekleşmesi amacıyla kendi denetiminin dışına çıkabilecekleri bir şeydir. Dua, insanların kendileri ve etraflarındaki nedenler ile mücadele etmelerine yardımcı olacaktır. Her halde, dua çok mühimdir ve insanlar bu süreçte desteklenmelidir.

Bir bireyin gitmesi amacıyla dua etmenin, insanların isteklarının gerçekleşmesini basitlaştırmasının yanı sıra, insanların desteklenmesi amacıyla de mühim bir rol oynadığını söylemek gerekir. Çünkü insanların isteklarının gerçekleşmesi amacıyla kuvvetli bir isteğine sahip olmalarının yanı sıra, arkadaşlarından, sevdiklerinden ve diğer insanlardan destek almaları da çok mühimdir. İnsanların bu desteği almaları amacıyla dualar etmeleri, insanların isteklarının gerçekleşmesi amacıyla gerektiğince mühimdir.

Birinin gitmesi amacıyla dua etmek, insanların isteklarının gerçekleşmesi amacıyla sağlanacak olan hayatlarının denetimini kendilerine vermelerine yardımcı olur. İnsanların bu isteklarını gerçekleştirmeleri amacıyla dua etmeleri, bilhassa bu istekların gerçekleşmesi üstünde rastgele bir denetiminin olmaması halinda, çok mühimdir. Bu nedenle, insanların birinin gitmesi amacıyla dua etmeleri çok mühimdir. Günlük hayatlarında rastgele bir denetiminin olmadığı hallerde, insanların isteklarının gerçekleşmesi amacıyla dualar etmeleri, çok mühimdir. Bu nedenle, birinin gitmesi amacıyla dualar etmek çok mühimdir.

Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua

Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde birbirlerine sevgi ve saygı duymaları, beraberliğin sağlanması ve korunması yönünden çok mühimdir. Ancak birtakım durumlarda bu ilişkilerde hisler değişik olabilmektedir. Bazı hallerde sevmediğimiz şahıslarla de bir arada olmak mecburiyetinde kalabiliriz. Sevmediğimiz bireyin gitmesini istediğimizde, dua etmek en iyi çözüm olabilir.

Sevmediğimiz birinin gitmesi amacıyla dua etmek, onu hayatımızdan uzaklaştırmak amacıyla en iyi yoldur. Bu dua, bireyin hayatımızdan çekilmesi ve değişik bir yaşama başlaması amacıyla yönlendirilmiş bir güçtür. Bu duanın tesirli olabilmesi amacıyla, bireyin isimleri ve isteklanan dürüstlüklerinin yazılması önerilir. Kişinin hayatımızda olmasını istemediğimizi kabul etmek ve bu hali dua ederek dile getirmek mühimdir.

Sevmediğimiz birinin gitmesini istediğimizde, dua etmek ilaveten Allah’ın rAhmetine sığınmanın da mühim bir yoludur. Böylece Allah’ın rAhmetini istekladığımızı belirtir ve bireyin hayatımızdan çekilmesi amacıyla Allah’a dua ederiz. Dua, bireyin kötü düşüncelerinden ve kötü arkadaşlıklardan, Allah’ın rAhmetinden sıyrılmasını, hayatına dürüstlük, şefkat ve sevgi katmasını dilemek amacıyla kullanılır.

Dua etmek, sevmediğimiz bireyin gitmesini istediğimizde, karşımızdaki bireyi tanımak ve onun amacıyla dua etmek manasına da gelir. Yani, sevmediğimiz bir bireyin gitmesini isterken, onun amacıyla yalnızca dua etmiyor, aynı sürete onun amacıyla de hayırlı ve güzel şeyler diliyoruz.

Dua etmek, sevmediğimiz bir bireyin gitmesini istediğimizde, diğer insanların da isteklerini öneme alabilmek manasına da gelebilir. Bu, fazlası vakit, sevmediğimiz bireyin çevresindeki insanların sevgisini, desteğini ve onurunu gözetmek manasına gelir. Böylece, bireyin çevresindeki insanların hislerını de öneme almış oluruz.

Sevmediğimiz bir bireyin gitmesini istediğimizde, dua etmek, onu yalnızca hayatımızdan uzaklaştırmakla kalmaz, aynı sürete ona kötülük etmememizi sağlar. Sevmediğimiz bir bireyi hayatımızdan çıkarmak amacıyla dua etmek, onu incitmemek ve onun amacıyla yalnızca hayırlı şeyler diliyor olmak manasına da gelir.

Sevmediğimiz bir bireyin gitmesini istediğimizde, dua etmek, Allah’ın rAhmetini, diğerlarının isteklerini ve karşımızdaki bireyin hayatını gözetmek manasına gelir. Dua etmek, sevmediğimiz bir bireyin hayatımızdan çıkması amacıyla en tesirli yoldur. Böylece, şahsa karşı olumlu bir şekilde yaklaşmış oluruz ve Allah’ın rAhmeti vasıtasıyla onun hayatının daha iyi olmasını sağlamış oluruz.

Denenmiş Uzaklaştırma Duaları

Kültürlerin çok bulunduğu aynı sürete duaların çokluğu ile de anılan Türkiye, Uzaklaştırma Duaları arasında da mühim bir yere sahip. İslami kaynaklara dayanarak oluşturulmuş olan bu dualar, insanların kötülükten uzaklaşması, hayırlı olanların kendilerine yaklaşması ve düşmanlarının da uzaklaşması amacıyla kullanılmaktadır. Uzaklaştırma duaları, her zor halde insanlara yardımcı olmak, Allah’ın kullarına cömertliğini göstermek ve onlara daha iyi şeylerin geleceği amacıyla reaksiyon olarak kullanılmaktadır.

Uzaklaştırma dualarının asli amacı, insanlara düşmanlarından, hayırsız insanlardan ve her türlü kötülükten korunmalarını sağlamaktır. Böylece, niyetleri güzel olan insanlar, kendilerini kötülüklerden ve zararlı insanlardan koruyabilecekleri kaynaklara sahip olurlar. Uzaklaştırma duaları, yalnızca kötülüğün uzaklaşmasına değil, hayırlı olanların da – dostların, arkadaşların ve her türlü iyi olanların – katılımına yardımcı olmak amacıyla de kullanılabilir.

Uzaklaştırma dualarına göre, rastgele bir kötülükten korunmak, kabul edilmiş bir dua ile gerçekleştirilebilir. Duanın metni, alttaki gibidir: “Allah’ım! Senin kitabından, peygamberlerin duasından ve bütün müminlerin duasından kötülüğü, kötü insanları ve her türlü zararlı şeyleri uzaklaştır. Bizi bu kötülüklerden, kötü insanlardan ve her türlü zararlı şeylerden koruyan. Bizi yalnızca hayırlı olanlarla, hayırlı insanlarla, hayırlı şeylere yakınlaştır”.

Uzaklaştırma duaları her vakit kötülükten korunmak amacıyla kullanılmaz; aynı sürete kötülüklerin affedilmesi amacıyla de kullanılabilir. İnsanlar, nefret hislerını, hayırlı olanlar ve Allah’ın kullarına karşı olan kötü hislerını bağışlamak ve uzaklaştırmak amacıyla de bu duaları okuyabilirler.

Uzaklaştırma duaları, çok değişik şekillerde okunabilir. Bazıları, süre namazlarının arasında okunurken, birtakımları da daha özel hallerde okunabilir. Örneğin, rastgele bir zor halde yaşanan insanlar bu duaları okuyabilirler. Ayrıca, duaları okurken ciddiyet ve sabır göstermek çok mühimdir, zira bu duaların tesirli olarak çalışması amacıyla insanların inandıklarına inanması gerekir.

Uzaklaştırma dualarının okunması, kötü insanlardan ve her türlü kötülükten korunmak amacıyla gerektiğince tesirli bir yöntemdir. Duaların okunması, insanların daha iyi bir yaşama yaklaşması amacıyla çok mühimdir. Bu duaları okumak, insanların çevrelerindeki kötü insanlardan korunarak kendilerini hayırlı insanlarla, hayırlı hadiselerle ve hayırlı şeylerle çevreleyerek kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.

Sizinle Uğraşan Birinden Kurtulmak İçin Dua

Kendimizi dünya genelinde çevreleyen kötü enerjilerden güvenliğini sağlamak amacıyla, sizinle uğraşan biriye karşı dualar, zor bir halde olanlar amacıyla mübarek bir güç ve korunma sağlar. Bir kimseye karşı dua etmek, onunla uğraşanların tesirlerinden arınmamızı olası kılacak olan, mübarek bir gücün mukavemeti ile bizi korur. Dua, yalnızca fiziksel olmayan bir gücün müdahalesi ile sizinle uğraşan biriye karşı korunmak amacıyla çok mühimdir.

Kutsal Kitapta insanların iyi çalışmalarının ödüllendirildiği, fakat kötü çalışmalarının cezalandırıldığını okuyoruz. O vakit kötülüklerden arınmak amacıyla, sizinle uğraşan birisi ile  karşı koymakla elde edilebilecek korunma yalnızca dualar ile elde edilebilir. İncil Peygamberimizin, bizi dualar ile korumasının mühim bulunduğunu söylediği de bilinir.

Dua; kötü güçleri durdurmak ve onların tesirlerinden kurtulmak amacıyla bir armağan, mübarek bir güçtür. Günde birkaç defa yapılan, derli toplu kısa bir dua bile, sizinle uğraşan biriye karşı bizi korur. Dua, sizinle uğraşan biriye karşı açıkça olmayabilir, fakat o bireyin tesirlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Günümüzde uzmanlar, duanın çok mühim bulunduğunu söylüyor ve insanların sıksık olarak dualarını arttırmalarını ve onlar amacıyla özel dualar yazmalarını öneriyor. Bu dualar, insanların sağlıklarını, iş başarılarını ve inançlarının korunmasını basitlaştıracaktır.

Dua, sizinle uğraşan biriye karşı korunmak amacıyla çok mühimdir. Kötü enerjilerden arınmak amacıyla, dualarınızın sözcükleri kuvvetli olmalı ve yalnızca sizinle uğraşan şahsa karşı olmalıdır. Kötülüklere karşı korunmak amacıyla, dua edilmelidir. Kişinin kendisine güveni arttığında, kötü enerjilerden arınma ve sizinle uğraşan biriye karşı korunma amacıyla dualar edilmelidir. Ayrıca, dualarınızın tesirli olması amacıyla, duanızın kalbi ile niyetlenmesi ve aslında inanması gerekir.

Kutsal Kitap’ta, “İsteğiniz Rabbiniz doğrulusunda size verilmiştir” denildiği gibi, dualarınızın yanıtı Allah’tan gelecektir. Allah, duanızı kabul edecek ve sizinle uğraşan biriye karşı sizi koruyacaktır. O’nun yardımı ile, onun tesirlerinden arınan ve korunan bir şahıs olabilirsiniz.

Kötülükten arınmanın ve sizinle uğraşan biriye karşı korunmanın en iyi yolu, günlük dualar ile desteklenmektedir. Dualarınızın sizin amacıyla var olan gücün korunmasına yardımcı olmasını sağlayacak şekilde sık sık gerçekleştirilmesi, sizin korunmanız amacıyla çok mühimdir. Dualarınızın zihninizde, ruhunuzda ve bedeninizde pozitif bir tesir oluşturmasını sağlayacak şekilde derli toplu bir şekilde okunması, sizin sizinle uğraşan biriye karşı korunmanızın garantisi halina gelecektir.

Yorum yapın